Liên Hệ

CÔNG TY TNHH Ô TÔ CHIẾN THẮNG

Địa chỉ: Số 251 - Trần Tất Văn - Kiến An -Thành Phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3.790.882/ 3.876.159     -      Fax: 0225.3.676.676

E-mail: otochienthang@gmail.com

Website: www.otochienthang.com.vn

Phòng hành chính: DĐ: 0914.39.45.68 - C.Vinh

                                 MB0225.3876.159

- Phòng kinh doanh: DĐ: 012.5888.5888 - C.Thu

                                 MB: 0225.3790.882

Liên Hệ

Hỗ Trợ Trực Tuyến

012.5888.5888