Khởi nguồn của sự thành công

Tổ Chức Hành Chính

TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH CỦA CÔNG TY Ô TÔ CHIẾN THẮNG

1: Ban giám đốc

2: Phòng kế toán tài vụ

3: Phòng kế hoạch vật tư

4: Phòng tổ chức hành chính

5: Phòng thị trường

Hỗ Trợ Trực Tuyến

012.5888.5888